April 27, 2005
Norwegians: please consider this request

I got this email from a trusted friend who knows Bengt. Bengt has been diagnosed with Leukemia and is looking for suitable bone marrow donors.

Hei,
Mitt navn er Bengt Eidem. Jeg fikk diagnosen akutt leukemi i begynnelsen av januar. Akutt leukemi oppstår meget raskt og bare to uker før dette var jeg i god form, arbeidet, hadde kjøpt leilighet og levde som 27-åringer flest. Nå kjemper jeg for å overleve sykdommen.

Min beste mulighet for å overleve er at et friskt menneske gir meg en ny benmarg. Legene leter nå etter en benmargsdonor som passer meg. Foreløpig har de ikke funnet noen.

Alle som er blodgivere og benmargsdonorer er med å øke muligheten for at jeg skal bli frisk. I Norge er bare 90 000 mennesker blodgivere og av disse er bare i overkant av 20 000 benmargsdonorer. For meg og mange andre i min situasjon er det dessverre alt for lave tall.

Sammen med noen gode venner har jeg derfor startet en kampanje for å rekruttere flere blodgivere og benmargsdonorer som kan redde mitt og andres liv. Du kan lese mer om kampanjen på www.vilduhjelpe.com

Hjelper du meg å hjelpe?

Ta kontakt med din nærmeste blodbank, eller gå inn på www.giblod.no

På dette nettstedet får du mer informasjon om hvordan det er å gi blod og hvor din nærmeste blodbank er. Dessuten kan du også melde deg som blodgiver på dette nettstedet ved å fylle ut et skjema. Klikk deg inn på "Meld deg!", og jobben er gjort på knappe 2 minutter. Når du er blodgiver, kan du også melde deg som benmargsdonor ved å krysse av på et skjema du får hos blodbanken.

Gjør noe allerede i dag!

Er du mellom 18 og 65 år kan du bli blodgiver og du kan gi blod frem til du er 70 år.
Er du mellom 18 og 45 år kan du stille deg til disposisjon som benmargsgiver.
Begge deler er ufarlig. Det er sunt og det redder liv!

Jeg håper du kan sende denne e-posten videre til mennesker du tror er villig til å hjelpe.

Med vennlig hilsen
Bengt Eidem

Sponsored links
Related Entries
Comments
Post a comment
Name:


Email:
(Will not be displayed if you enter a website below. Otherwise, it will be displayed "spam protected")


Website:
(if you have one)


What do you want to say?
(please don't bother posting "spam" (pornography, viagra-sales etc - I will delete such comments anyway))


Remember info?Referrers to this page
TrackBack URL for this entry:
http://www.jacobsen.no/cgi-sys/cgiwrap/anders/MT/mt-tb.cgi/1214

[an error occurred while processing this directive]

© Anders Jacobsen
[extrospection.com photography]